Natrahax #01 - Régmúlt

14 ÉVVEL EZELŐTT

- Papa! Mama! Papa! Mama!
- Menj Yera, menj!
- Ne! Mama! Papa! - a kislány kormos arcát könnyek borították el, nem látott a sírástól. Könnyes szemeiben tisztán tükröződött a sötét, éjszakai égbolt alatt lángra lobbant otthonuk. A tűz futótűzként terjedt, a lángok egymást nyaldosták s táplálták. Egyetlen céljuk a terület teljes elpusztítása volt.
- Fuss már! Majd utánad megyünk! Csak menj! - a kislány ledermedt édesapja kiabálására. A kis démon olyan kétségbeesett volt, hogy nem tudott mit tenni. Apja mogorva tekintetére azonban elszánta magát: befutott a mellettük tátongó sötét erdőbe, mely teljesen elnyelte a tűz okozta zajokat.
- Muszáj volt ezt csinálnod? - kérdezte a feleség könnyes szemekkel.
- Igen... Ha nem tettem volna látná, ahogy... - a férfi elharapta a mondat végét. Ízületei sajogtak, tüdeje szúrt amint levegőt vett - Te miért nem mész? - nézett szerető nejére.
- Nem foglak itt hagyni! Kizárt! - erősködött a nő.
- Menned kell! Különben visszajönnek, és téged is megsebesítenek! Ha mindketten meghalunk... Ki lesz a gyermekünk nevelője? Ne hagyd, hogy elveszítse az anyját is! Mindig veled leszek. Ő a mi közös gyermekünk... Tudd, hogy mindvégig mellettetek leszek. - mosolygott vajmi erejéből a férfi. A nő zokogni kezdett s kétségbeesetten ölelte át férjét, akitől hamarosan elbúcsúzott. Ezután amennyire csak kitelt tőle, teljes erejéből szárnyaival csapkodva menekülni kezdett.
- Yera, Yera! - kiabálta mindenfelé, tekintetével lányát keresve a sűrű lombok között.
- Engem keres? - érkezett a gúnyos válasz másfelől, amit a legkevésbé szeretett volna hallani az asszony. Tekintete a nyálkás, torz lényre siklott, mely gúnyosan vigyorodott el szemkontaktusuk alatt. Fogai hegyesek voltak, tökéletes hústépő fogazat - Kezdődjön az utolsó leszámolás.

***

A kislány teljes erejéből futott, ameddig csak bírt. Habár az ő gyermeki tüdeje nem bírta túl sokáig az iramot. Leroskadt egy fánál levegő után kapkodva, vissza-vissza nézve a házuk irányába. A lángokat már nem látta, csak a csillagos ég felé szálló füstfelhőt. Szíve szaporán vert, végtagjai remegtek.
Hol vagyok? Mit tegyek? Hol vannak már? Azt mondták, hogy utánam jönnek! Úgy félek., gondolta zihálva s kétségbeesetten. Egyedül siránkozott a fa tövében, segítség nélkül. Fázott, félt, és szenvedett, nem tudta, mi tévő legyen. Csendesen tűrt és várt, míg szülei fel nem bukkannak. Az éjszaka lassan felváltotta a nappalt, ő pedig egy percet sem aludt. Még mindig ugyanott ült. Már nem fázott, de továbbra is félt, és éhes is volt. Meddig várjon még szüleire? A gyermek ismét sírni kezdett s magzatpózba kucorodott össze. Azt hitte, ez megvédheti őt. Egy öt éves kislány, aki teljesen egyedül volt az erdőben nem tudta, hogy mit is kell tennie. De szülei nem jöttek, és más segítség sem érkezett. Nem ismert senki mást szeretett szülein kívül, és nem bízott senki másban. Eltelt egy nap, majd egy újabb éjszaka.  Félelme, fájdalmai egyre csak erősödtek, de ő továbbra sem akart a fa mellől tágítani. Csak várta, és várta a szüleit, akik nem jöttek el érte. Ahogy telt az idő, egyre inkább gondolataiba mélyedt. A kétségbeeséstől nem gondolkozott tisztán, nem tudta mi igaz s mi hamis.
Átvertek. Hazudtak nekem. Sosem fognak utánam jönni. Itt hagytak... Miért tették ezt velem?, a kis Yera ismét zokogásba kezdett. Sírt, míg végül könnyei elaltatták őt.

***

Pár nappal később az eset után egyenruhás démonok lepték el a tett színhelyét. Különböző adottságokkal rendelkező lények próbálták kideríteni, mi történhetett.
- Hogy haladunk? - tette fel a kérdést a nyomozás vezetője, aki épp az imént érkezett meg.
- Őszintén szólva, haladhatnánk jobban is, Asama. - válaszolt egyik beosztottja - Megnehezíti a dolgunkat, hogy semmi nem élte túl a tüzet. A tűzből semmi nem maradt, csak a hamvak.
- Derítsenek ki itt mindent. Tudnunk kell, mi történt az itt élőkkel... - nézett maga elé a főnyomozó.
- Több csapatot küldtünk a család felkutatására, egyelőre még nincs eredmény. De az is lehet, hogy valahol itt...
- ... nyugszanak. Akárhogy is, de derítsék ki! - a férfi feldúltan hagyta ott a nyomozást, útja az erdő felé vezetett.
Mégis mi történt veletek...

***

Közeli hangok zajára ébredt fel Yera. Hirtelen felugrott, szíve zakatolni kezdett.
Anya, apa?, gondolta izgatottan. Hatalmas, sárga szemei csillogni kezdtek a reménytől, a boldogságtól szemeiben könnyek kezdtek gyűlni. Az alak a fák között sétált, nézelődött mindenfelé. A kislány nem mert mozdulni. Végül meglátta a fák árnyékából kilépő férfit, aki nem az apja volt. Sosem érzett még ekkora csalódást. Egy idegen,gondolta csalódottan.
Úgy érezte, megállt benne valami, elenyészett az utolsó reménye is. A férfi arca ismerősnek tűnt, de nem tudta felidézni, hogy ki lehet az. 
Fussak el? Vagy menjek oda hozzá? Nem tudom, nem tudom! Anya, apa, mit csináljak? Segítsetek már! Nem... Ők nem fognak segíteni. Itt hagytak... egyedül.
Yera a menekülést választotta. A férfival ellentétes irányba szaladt el, amennyire csak telt erejéből. A nyomozó észrevette őt, s egyből utána eredt. A kislány legutolsó erejét is felhasználva menekült. Meg akart menekülni. Segítséget akart. Élni akart.
- Állj meg! - kiabálta a férfi Yera után.
A gyermek egyre jobban félt, ereje egyre kevésbé bírta.  Csak a kétségbeesést, a félelmet, és a fáradságot érezte.
- Állj meg, Yera! A szüleid barátja vagyok, Asama!!! - kiabálta egyre jobban, de kislány így se tudta, hogy ki ő. Úgy hitte, hogy egy ellenség, aki ezzel a hazugsággal próbálja elkapni őt. Minden erejét kihasználva futott, de a férfi utolérte őt és elkapta.
- Engedj el! Ne nyúlj hozzám! Hülye szörnyeteg! Hol vannak a szüleim?! Mit csináltál velük?! Engedj el, ne bánts! Hozd őket vissza hozzám! - kiabálta Yera a démon nyomozó arcába, s harciasságát felváltotta a zokogás. A férfi meglepődve nézte a kislányt, enyhített szorításán.
- Yera, nem ismersz fel? Nem az ellenséged vagyok! Nézz rám, légyszíves! 
Yera nem volt hajlandó felnézni, tekintetét elködösítették a könnyek.
- Megvédelek, csak nyugodj meg. Nem az ellenséged vagyok. - simította meg a kislány haját, de az ellökte magától.
- Ha tényleg a szüleim barátja vagy, akkor miért nem segítettél nekik?! - tekintete forrt a dühtől, kislányos hangja remegett.
A férfi egy ideig hallgatott.
- Nem tudok mindig ott lenni a barátaim közelében. Sajnálom, Yera... Őszintén. Ők... számomra is fontos emberek voltak. Ígérem, hogy kiderítem, kik tették ezt velük, és meglakolnak érte.
- Hol vannak most? - nézett nagy, kisírt szemeivel a férfira.
- Nem tudjuk. Egyelőre. De kiderítjük, és segítek neked. Most már emlékszel rám?
Yera jobban megnézte a férfit. Még mindig nem volt biztos magában, hogy megbízhat benne, de mintha már látta volna ezt a férfit.
- Nem tudom... Kikkel fogok élni? Hová  viszel most?
- Egyelőre én fogok rád vigyázni. Aztán meglátjuk.
- A szüleimmel szeretnék lenni. - tekintete egyre ködösebbé vált.
- Tudom, tudom... - sóhajtott a férfi, s megsimogatta a kislány feje búbját - Hamarosan velük lehetsz.
De ő ezt másképp érezte. Nem hitt ennek az embernek. Yera gyermeki tekintetéből eltűnt a csillogás és az életkedv.

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Natrahax #02 - A jelen